Over ons

Persoonlijk, betrokken en daadkrachtig

Een persoonlijke en betrokken benadering is het uitgangspunt, en dit betekent dat maatwerk geleverd wordt. De belangen van de cliënt staan altijd voorop.  Er wordt veel waarde gehecht aan duurzame relaties op basis van wederzijds vertrouwen.  Kennis, ervaring en het leveren van kwaliteit zijn uiteraard vanzelfsprekende begrippen.

Ons kantoor levert juridische dienstverlening op zowel betalende basis als op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wij hanteren een voor ieder betaalbaar tarief. 

Als particulier kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ofwel een toevoeging. U betaalt dan geen uurtarief maar een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen. U kunt daarover de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen.

Tijdens het eerste vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt u over de kosten geïnformeerd.

Mr. J.J.R. Albicher

Mr. J.J.R. Albicher

Na het gymnasium aan het Moller Lyceum studeerde Jurgen Albicher rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is afgestudeerd in de richtingen civiel- en bedrijfsrecht. Sinds 1994 is Jurgen werkzaam als advocaat, dus inmiddels 24 jaar. Hij beschikt daarmee over een ruime proceservaring bij rechtbanken en gerechtshoven. De werkwijze van Jurgen is daadkrachtig en met focus voor het  te behalen resultaat, in nauw overleg en in samenspraak met uzelf. Of het nu gaat om het geven van adviezen of het voeren van een procedure.  

Download vCardDownload vCard
Carola Albicher-Geleijnse

Carola Albicher-Geleijnse

Carola draagt zorg voor een vakkundige secretariële ondersteuning. Zij is sinds jaar en dag de juridisch secretaresse van Jurgen en doet de administratie. Jurgen heeft daarbij zijn handen vrij om zich voor u in te zetten.