Ondernemingsrecht

Ons kantoor staat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bij op het gebied van het ondernemingsrecht. U kunt bij ons kantoor terecht voor onder meer:

  • Het opstellen en nakomen van overeenkomsten;
  • Algemene voorwaarden;
  • Incasso van niet betaalde facturen en het leggen van beslag;
  • Ontbinding of vernietiging van contracten en schadevergoeding;
  • Afwikkeling samenwerkingsverband, bijvoorbeeld vennootschap onder firma;
  • Pand- en hypotheekrechten;
  • Adviseren van bestuurders ter zake aansprakelijkheid;
  • Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in het algemeen;
  • Concurrentiebeding en boete.