Expertise

Mr. J.J.R. Albicher

Jurgen Albicher houdt zich bezig met het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het personen- en familierecht.  Hij adviseert particulieren en ondernemers en staat hen bij in procedures. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht en algemene praktijk (civiel recht).

Oplossingen: advies of procedure

De oplossing van het geschil of probleem wordt bereikt door middel van het voeren van een gerechtelijke procedure, zo zult u wellicht denken. Door goede juridische begeleiding en advisering in een vroeg stadium kunt u veelal procedures voorkomen, en tijd en geld besparen. Natuurlijk zal het inschakelen van de rechter in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. U mag verwachten dat uw belangen scherp en deskundig worden behartigd.

Samen met u streven wij naar het beste resultaat.