Expertise

Mr. J.J.R. Albicher

Jurgen Albicher houdt zich bezig met het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het personen- en familierecht. Hij adviseert particulieren en ondernemers en staat hen bij in procedures. Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht en algemene praktijk. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Oplossingen: advies of procedure

De oplossing van het geschil of probleem wordt bereikt door middel van het voeren van een gerechtelijke procedure, zo zult u wellicht denken. Door goede juridische begeleiding en advisering in een vroeg stadium kunt u veelal procedures voorkomen, en tijd en geld besparen. Natuurlijk zal het inschakelen van de rechter in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. U mag verwachten dat uw belangen scherp en deskundig worden behartigd.

Samen met u streven wij naar het beste resultaat.