Richtlijn Kinderalimentatie

06 2014
mei

Sinds 1 april 2013 bestaan er nieuwe alimentatieregels voor de kinderalimentatie. Het berekenen van de kinderalimentatie blijkt voor veel rechtzoekenden nog een hele opgave te zijn. De werkgroep Alimentatienormen heeft een rekenmethode ontwikkeld die bestaat uit vijf stappen:

Stap 1: bereken het netto besteedbaar inkomen (NBI) voor behoefte én draagkracht van ieder van partijen. Fiscale aspecten, zoals hypotheekrenteaftrek, en bijtelling auto van de zaak, blijven buiten beschouwing.

Stap 2: bereken de behoefte van de kinderen aan de hand van de tabel eigen aandeel kosten kinderen, en bereken de zorgkorting.

Stap 3: bereken de draagkracht van iedere onderhoudsplichtige met behulp van de daarvoor ontwikkelde draagkrachttabel. De uitkomst van de tabel wordt bij de alimentatieplichtige verhoogd met het fiscaal voordeel wegens betaalde kinderalimentatie.

Stap 4: de behoefte en draagkracht wordt gekoppeld en er wordt gekeken of de zorgkorting toegepast kan worden.

Stap 5: Voorts wordt gekeken of een beroep kan worden gedaan op de aanvaardbaarheidstoets. De alimentatieplichtige moet in een voorkomend geval stellen en onderbouwen dat hij het berekende bedrag  aan alimentatie niet kan betalen.

Wilt u een alimentatieberekening in uw specifieke situatie? Neemt u dan contact op met ons kantoor.