Kinderalimentatie en kindgebonden budget

12 2015
okt

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een belangrijke beslissing genomen op het gebied van de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen (ECLI:NL:HR:2015:3011).

Het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Met deze uitspraak wijkt de Hoge Raad af van de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen om het kindgebonden budget in mindering te brengen op de behoefte van het kind. De beslissing van de Hoge Raad geeft duidelijkheid in tal van lopende gerechtelijke procedures.