Extra aanmaning incassokosten overbodig

01 2014
sep

Voor de incasso van een geldvordering diende een consument die niet op tijd had betaald eerst een “veertiendagenbrief” te ontvangen. De veertiendagenbrief  is een incassohandeling. Om aanspraak te kunnen maken op incassokosten moest de debiteur worden aangemaand om binnen 14 dagen de vordering te voldoen.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 13 juni 2014 beslist dat indien de schuldeiser in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen is overgegaan en de veertiendagenbrief aan de consument-schuldenaar  heeft gestuurd, bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van 14 dagen de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, zonder dat nog een extra aanmaning hoeft te worden gestuurd. Omdat voor het innen van incassokosten niet een extra aanmaning hoeft te worden gestuurd worden hiermee kosten bespaard voor de schuldeiser in het incassotraject.

Als u vragen hebt op het gebied van de incasso van uw geldvordering en incassokosten kunt u contact opnemen met ons kantoor.