Aannemer dient zijn facturen te onderbouwen

31 2018
mei

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 3 april 2018 een uitspraak gedaan over de onderbouwing van de facturen van een aannemer die, op basis van regie, werkzaamheden had uitgevoerd. Het arrest is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHARL:2018:3054).

De opdrachtgevers hadden in die zaak geweigerd om de facturen te betalen. Volgens de opdrachtgevers waren de vorderingen niet te herleiden tot werkzaamheden en gemaakte kosten op concreet omschreven momenten, met een gespecificeerde aanduiding van gewerkte uren en verwerkte materialen. Ook is aangevoerd dat de overzichten die wel zijn verschaft, niet met de facturen overeenstemmen.

Bij de beoordeling van de vraag of een onderbouwing van de facturen in hoger beroep wel is gegeven, staat voorop dat de opdrachtgevers er volgens het hof van meet af aan op hebben aangedrongen dat uit de facturen telkens zonder enige twijfel zou moeten blijken welke werkzaamheden en materialen in rekening zijn gebracht. Geen van de facturen waarvan in dit geschil betaling is gevorderd, voldoet aan die eis. Ook in hoger beroep kwam de aannemer namelijk niet verder dan het overleggen van lijsten waarop een niet per factuur opgesplitste opsomming is gegeven van materialen, gewerkte uren (zonder aanduiding van personen), en rittenstaten. De facturen waren dus ook na gedetailleerde bestudering van die overzichten nog steeds niet inzichtelijk. Het hof heeft de vordering van de aannemer op die gronden afgewezen.

Het is derhalve verstandig voor aannemers om de gewerkte uren en verwerkte materialen te specificeren op de factuur. Dit is in het algemeen echter niet voldoende om bij betwisting van de factuur door de opdrachtgever de vordering in rechte toegewezen te krijgen. Het is namelijk voorts van belang dat de aannemer een deugdelijke administratie voert met een specificatie van de werkzaamheden en verwerkte materialen, die aansluiten op de verzonden facturen. Op die manier kunnen de facturen inzichtelijk worden gemaakt en onderbouwd.