Actueel

31 2019
jan

Een misverstand is dat de vennootschap onder firma (hierna: V.O.F.) tot de (te verdelen) huwelijksgoederengemeenschap behoort. Het Hof Den Haag heeft zich hierover in het arrest d.d. 25 april 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1806) uitgesproken.

Als de man en de vrouw op de peildatum van 30

Lees meer
31 2018
mei

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 3 april 2018 een uitspraak gedaan over de onderbouwing van de facturen van een aannemer die, op basis van regie, werkzaamheden had uitgevoerd. Het arrest is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHARL:2018:3054).

De opdrachtgevers hadden

Lees meer
17 2018
mei

In het familierecht wordt regelmatig de vraag gesteld aan advocaten op welke wijze moet worden omgegaan met een belastinglatentie. Deze in de toekomst te betalen belasting vermindert de waarde van vermogensbestanddelen bij een echtscheiding.

De Hoge Raad heeft in de beschikking d.d. 23

Lees meer
03 2016
nov

In overeenkomsten zoals een echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan komt regelmatig de bepaling voor dat partijen eventuele geschillen eerst aan een mediator zullen voorleggen voordat een beroep kan worden gedaan op de gewone rechter. De vraag is wat voor gevolg een dergelijke bepaling

Lees meer
01 2015
dec

Het percentage waarmee alimentatiebedragen met ingang van 1 januari 2016 worden verhoogd is vastgesteld op 1,3%. Daarvoor kan gewezen worden op de beschikking van 30 oktober 2015, Staatscourant 2015, nr. 39055.

Lees meer
12 2015
okt

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een belangrijke beslissing genomen op het gebied van de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen (ECLI:NL:HR:2015:3011).

Het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop

Lees meer
16 2014
sep

In een overeenkomst komt regelmatig een opschortende of ontbindende voorwaarde voor. Wat is ook al weer het verschil?

Een overeenkomst die wordt gesloten onder een ontbindende voorwaarde geldt direct. Als de ontbindende voorwaarde  in vervulling gaat kan de overeenkomst worden

Lees meer
01 2014
sep

Voor de incasso van een geldvordering diende een consument die niet op tijd had betaald eerst een “veertiendagenbrief” te ontvangen. De veertiendagenbrief  is een incassohandeling. Om aanspraak te kunnen maken op incassokosten moest de debiteur worden aangemaand om binnen 14

Lees meer
06 2014
mei

Sinds 1 april 2013 bestaan er nieuwe alimentatieregels voor de kinderalimentatie. Het berekenen van de kinderalimentatie blijkt voor veel rechtzoekenden nog een hele opgave te zijn. De werkgroep Alimentatienormen heeft een rekenmethode ontwikkeld die bestaat uit vijf stappen:

Stap 1:

Lees meer